ניהולית 100 – ניהול פיננסי מושלם

לשתף:

פוסטים נוספים

דבר איתנו היום

קרן השתלמות לעצמאים, למה זה טוב..

באופן כללי, למדינה יש אינטרנס שלאנשים
יהיו חסכונות והרבה..ככה הם יכולים לפתוח עסקים
ללמוד לתואר ראשון ושני והעיקר לא להיות
תלויים בקצבאות ובעזרה ממשלתית..
לכן, ניתנו הטבות לחוסכים לקרן השתלמות
שזה בעצם חסכון לטווח בינוני רק, במקום
שתפקידו את זה בבנק ותקבלו ריבית של
שבריר אחוז אתם מפקידים את זה בקופה
שמנוהל ע"י אחת מחברות הביטוח / חברת
השקעה מפוקחת והם משקיעים את זה בבורסה
ובנדל"ן וכד' עם מנהלי השקעות רציניים ומפוקחים
ובדרך כלל מביאים תשואה שנתית של 5% לפחות !
ומה שמאוד מוצלח בזה שיש גם 2 הטבות
מס משמעותיות וכדלהלן

 

הטבות המס על הפקדה לקרן השתלמות

יש פה בעצם 2 הטבות מס.

1. אין מס על הרווחים שנוצרים בקופה.
כן, בניגוד לחסכון בבנק שאתם משלמים
על זה מס של 15% (בלא צמוד למדד)
פה אין לכם מס על הרווחים !!

 

2. יש לכם (העצמאים) הטבת מס בגובה של
ההפקדה שהפקדתם לקרן.

 

לדוגמא: נניח שיש לכם הכנסה מעסק של 100,000 בשנה
 והפקדתם 4,500 ש"ח לקרן השתלמות אתם 'מקבלים'
ניכוי, כלומר 'הוצאה' של 4,500 ש"ח.

 

דהיינו, אתם תשלמו מס רק על 95,500 ש"ח
 במקום על 100,000 ש"ח.

הגבלות על שיעור ההכנסה וההפקדה

ההטבות האלו מוגבלות:

ההטבה הראשונה של 'פטור ממס הכנסה
על הרווחים בקרן', מוגבלת להפקדה
(נכון לשנת 2021) עד 18,480 ש"ח.

כלומר, כל עצמאי יכול להפקיד
 עד סך 18,480 ש"ח בשנה לקרן השתלמות
 והרווחים עליהם יהיו פטורים ממס !

הפקדה מעבר לכך, הרווחים עליה יהיו חייבים במס.


ההטבה השניה של 'קבלת ניכוי ממס בגובה ההפקדה',
מוגבלת ל: 

1. עד גובה הכנסה של עד 263,000 ש"ח בשנת 2021

אם יש לכם הכנסה יותר גבוהה, תוכלו לקבל
'ניכוי' רק עד 4.5% מהכנסה זו, דהיינו 11,835 ש"ח.

ומכאן ואילך תסדרו עם חסכונות בנקאיים
 או ני"ע בשוק ההון. וכמובן, תשלמו שם מס..

2. הפקדה עד 4.5% מההכנסה.

אם יש לכם הכנסה נמוכה של 50,000 ש"ח בשנה
תוכלו לקבל ניכוי רק בגובה 4.5%
 מה- 50,000 דהיינו 2,250 ש"ח.

חשוב לציין:

משיכה של קרן השתלמות לפני הזמן הקבוע
בחוק (6 שנים, או 3 שנים לצורך השתלמות)

תחויב במס גבוה במיוחד של 47%
ישנם חריגים לכך, ועל כך בפוסט נפרד.

רוצה בהירות מוחלטת במצב הפיננסי?